Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdhygien Stockholm har sedan den 7 februari 2020 en ny digital utbildning i basala hygienrutiner för kunder med avtal. Under pandemin öppnades utbildningen för alla. Från och med den 1 april 2021 är utbildningen åter endast öppen för avtalskunder. För mer information se under rubriken ”Digital utbildning” på Vårdhygien Stockholms sida. För övriga intresserade finns möjlighet att teckna en prenumeration tidigast från 1 maj.