Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

Sjukvårdsbehovet för patienter med covid-19 fortsätter att minska vilket är glädjande. Tillsammans med övriga diagnoser är det dock en fortsatt stor ansträngning för vårdens medarbetare med 375 patienter extra som behöver sjukhusvård. Jag har en fortsatt oro för att det kan bli en uppgång på liknande sätt som vi sett i många andra europeiska länder. Därför gäller det att vi var och en orkar fortsätta hålla oss till råd och rekommendationer. Det kommer sannolikt behövas en längre tid framöver, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Dagsläget 1 februari

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 138 497
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 714

Nu vårdas

  • 51 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 324 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 375 patienter

Vaccination mot covid-19

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 65 975 doser vaccin (uppdateras tisdagar och fredagar) skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna .

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Vissa äldre kan nu få sin andra dos. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden.

Påbörjat 11 januari: medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.

 om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det.

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.