Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand. 

– Efter helgerna kan vi konstatera att det fortfarande är mycket ansträngt vid länets akutsjukhus. Glädjande nog verkar länets invånare som har varit i behov av sjukvård under helgerna ha sökt vård så snart behovet har uppstått. Det har gjort att det väntade stora söktrycket över trettonhelgen har uteblivit i år. Även om vi ser att det totala antalet patienter i behov av sjukhusvård för covid-19 minskat något finns det en oro att det enbart är en ”helgeffekt”. Vi måste vara redo för att det kan uppstå en ökning av sjukvårdsbehovet inom en eller ett par veckor. Intensivvården är fortsatt mycket hårt belastad även om det nu finns något fler lediga intensivvårdsplatser, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Dagsläget 11 januari

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 127 719
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 363

Nu vårdas

  • 86 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 586 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 672 patienter

Vaccination mot covid-19

Hittills har 30 900 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccination mot covid-19. Mer vaccin kommer att komma in under veckan. Vårdgivarna rapporterar att vaccinationerna vid särskilda boenden för äldre löper på bra.

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar.