Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdaterade principer från Folkhälsomyndigheten har gett möjlighet för varje region att prioritera viss hälso- och sjukvårdspersonal genom en överlappning mellan olika vaccinationsgrupper, så att den nödvändiga vården kan upprätthållas.

I vaccinationen mot covid-19 vaccineras först de grupper som har störst medicinskt behov. I de nationella turordningsprinciperna redovisas därför grupper utifrån sina medicinska behov av det skydd som vaccinet kan ge.

Det blir respektive verksamhets ledning som ska besluta om vilka personalgrupper som ska erbjudas vaccination först för att kunna upprätthålla den vård som behövs för covid-19-patienter.

- Vi följer den turordning som är rekommenderad av Folkhälsomyndigheten. För att upprätthålla vården är det nödvändigt att också vaccinera vissa i den personalgrupp som vårdar covid-patienter. Det handlar ytterst om att personal i kritisk vård inte själva ska bli sjuka i covid-19. Även om de arbetar i skyddsutrustning i sitt arbete, finns det en risk att de smittas precis som vem som helst av oss, när de rör sig i samhället. Därför ska dessa grupper erbjudas vaccination tidigt, säger Magnus Thyberg, avdelningschef och vaccinationssamordnare i Region Stockholm.