Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand. 

- Det är glädjande att vi nu ser en fortsatt minskning av antalet patienter med covid-19 som är i behov av sjukhusvård. Det är bra för varje patient som blir så frisk att hon eller han kan skrivas ut till hemmet och det är bra för vårdens medarbetare som arbetar så intensivt och har gjort det under en längre tid. Men fortfarande är 81 patienter så svårt sjuka att de behöver intensivvård. Nu är det några kritiska veckor för att se om det blir en uppgång efter en kortare tids nedgång eller om vi kan hoppas på en fortsatt nedgång av sjukvårdsbehovet. Det är viktigt att du gör allt vad du kan för att bidra till minskad smittspridning, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Dagsläget 14 januari

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 129 988
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 469

Nu vårdas

  • 81 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 535 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 616 patienter

Vaccination mot covid-19

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december hade i måndags 30 900 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Vissa äldre kan nu få sin andra dos. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden.

Påbörjat 11 januari: medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.

Påbörjas denna vecka: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjas denna vecka: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar.