Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samlad bedömning

Sedan den 14 december är beredskapsläget för den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) höjt till förstärkningsläge. Samtliga länets akutsjukhus arbetar i förhöjt beredskapsläge och har en mycket ansträngd situation.

Minskningen av sjukvårdsbehovet för covid-19 fortsätter även idag. Vi fortsätter att hoppas på det bästa men förbereder oss på det värsta. Det är två skäl till detta. Dels följer det här ett mönster som vi brukar se med säsongsinfluensan där smittan minskar över jul- och nyårshelgerna för att därefter sätta fart igen. Dels har vi internationella erfarenheter under hösten som visar att flera länder upplevt nergångar som förbytts i uppgångar igen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.
Planerad vård som kan vänta utan större medicinska risker och som frigör resurser för den akuta och nödvändiga vården är pausad. Förstärkningar har också skett inom bland annat den geriatriska vården. Allt med målet att ge medarbetare inom akutsjukvården rimlig tid för återhämtning samtidigt som den som behöver akut och nödvändig sjukvård ska få bra vård.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapport

2304 nya fall av covid-19, varav 66 är provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 12 januari till och med 14 januari.

Sedan pandemins början har 130 531 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Muterat covid-19 virus

Region Stockholm har hittills identifierat totalt 17 fall av muterat covid-19 virus. Rekommendationer om isolering och provtagning av resande från Storbritannien och Sydafrika fortsätter.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 570 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 77 färre än i den senaste lägesrapporten 12 januari.

Av dessa vårdas:

 • 80 i intensivvård (+3)
 • 335 på akutsjukhus (-63)
 • 156 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (-17)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 14 januari har 10 933 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 175 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapport

44 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 12 januari.

Sedan pandemins början har 3 472 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1483 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är ytterligare 22 personer sedan den 12 januari.

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 40 550 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är fortsatt en kraftig eftersläpning i inrapporteringen varför vi i dagsläget inte kan redovisa antalet personer som vaccinerats. Inom kort kommer vi ha fått mer uppdaterade siffror som då kommer att redovisas regelbundet.

Nationella föreskrifter gäller från 14 december

Läs på Folkhälsomyndighetens webbplats om Nationella allmänna råd och rekommendationer under helger och högtider.

Hur vi rapporterar

 • Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.
 • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
 • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
 • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
 • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
 • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
 • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.
 • Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 

*Sedan 24 november används uppgifter direkt från Smittskydd Stockholm istället för manuellt inrapporterade uppgifter från vårdgivare. Siffrorna bedöms trots detta vara jämförbara.

**Uppgifterna om antal fall av covid-19 och antal positiva provsvar är inte identiska. Det beror bland annat på att personer boende på Gotland ingår i uppgifterna om provtagna men också på att samma person i vissa fall kan ha tagit flera prover. Detta påverkar inte trenden.