Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand. 

- Det är glädjande att vi ser en fortsatt minskning av antalet patienter med covid-19 som är i behov av sjukhusvård. Vi kan ännu inte dra slutsatsen om att det är en varaktig nedgång. Det var först förra veckan som de flesta återgick till arbete och skola. Om det innebär att smittspridningen åter ökar kommer vi att se resultatet av det om en till två veckor. Först i form av ökat antal fall som är konstaterat smittade och någon vecka senare i form av ett ökat sjukvårdsbehov. Vaccinationerna mot covid-19 genomförs nu för allt fler personer. Trots det kommer det att ta lång tid innan så många är vaccinerade att vi kan lätta på råd och rekommendationer. Jag vill därför att du fortsatt är mycket försiktig med sociala kontakter utanför det egna hushållet och följer Folkhälsomyndighetens råd, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Dagsläget 18 januari

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 131 462
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 536

Nu vårdas

  • 75 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 484 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 559 patienter

Vaccination mot covid-19

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 30 900 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Vissa äldre kan nu få sin andra dos. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden.

Påbörjat 11 januari: medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.

Påbörjat förra veckan: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjat förra veckan: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.

Läs detaljerad beskrivning på 1177.se (öpnnas i nytt fönster) om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det. 

 

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar.