Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

- Den minskning vi nu har av antalet patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård innebär att vissa planerade operationer återigen kan utföras. Om pandemin tar förnyad fart kommer den vården att behöva pausas på nytt. Samtidigt måste vi säkerställa att medarbetare som behöver tid för återhämtning får det. Region Stockholm har fått minskade leveranserna av vaccindoser mot planerat antal. När vi får nya leveranser kommer vaccinet i första hand användas till den andra dosen för de som redan fått den första. Det gör att vaccinationer av de prioriterade grupperna går lite mer långsamt men vi hoppas komma ikapp så snart vaccinleveranserna ökar igen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Dagsläget 20 januari

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 132 709
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 569

Nu vårdas

  • 72 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 451 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 523 patienter

Vaccination mot covid-19

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 40 550 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.


De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Vissa äldre kan nu få sin andra dos. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden.

Påbörjat 11 januari: medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.
Påbörjat förra veckan: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjat förra veckan: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.

Läs detaljerad beskrivning på

(öppnas i nytt fönster) om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det.

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.