Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

- Sjukvårdsbehovet fortsätter att minska men jag vill invänta ytterligare ett par veckor innan jag kallar minskningen för varaktig. Trots detta rapporterar vissa av länets akutsjukhus en hård belastning, särskilt inom intensivvården. Fantastiska medarbetare i vården och det goda samarbetet och samordningen mellan våra vårdgivare gör att det finns god vård för alla som behöver det. Det är fortsatt viktigt att söka vård för alla symtom som vanligt. Kontakta 1177 Vårdguiden för rådgivning om var, när och hur du bäst söker vård för dina symtom, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Dagsläget 21 januari

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 133 406
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 591

Nu vårdas

  • 69 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 433 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 502 patienter

Vaccination mot covid-19

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 40 550 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Vissa äldre kan nu få sin andra dos. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden.

Påbörjat 11 januari: medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.

Påbörjat förra veckan: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjat förra veckan: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.

Läs detaljerad beskrivning på

om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det.

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagarDet förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.