Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samlad bedömning

Sedan den 14 december är beredskapsläget för den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) höjt till förstärkningsläge. Samtliga länets akutsjukhus arbetar i förhöjt beredskapsläge och har en ansträngd situation.

- Även idag minskar antal patienter med covid-19 som är i behov av sjukhusvård. Det är glädjande och första gången sedan 22 november som vi har under 500 patienter med covid-19 som är i behov av sjukhusvård. Däremot är faran för att kurvan vänder upp igen långt ifrån över. Trots att vaccinationerna nu har påbörjats måste vi under en lång tid framöver att fortsätta hålla avstånd, jobba hemifrån och isolera oss vid symtom, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Viss planerad vård som kan vänta utan större medicinska risker och som frigör resurser för den akuta och nödvändiga vården är pausad. Förstärkningar har också skett inom bland annat den geriatriska vården. Alla som behöver akut och nödvändig sjukvård ska få bra vård.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapport

2197 nya fall av covid-19, varav 39 är provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 19 januari till och med 21 januari.

Sedan pandemins början har 133 990 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Muterat covid-19 virus

Region Stockholm har hittills identifierat totalt 31 fall av muterat covid-19 virus. Rekommendationer om isolering och provtagning av resande från Storbritannien och Sydafrika fortsätter och kompletteras nu med Brasilien.


Nya rekommendationer för resenärer som varit i Brasilien

Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, har publicerat en ny riskbedömning om nya varianter av viruset som orsakar covid-19. ECDC pekar på tre varianter av viruset som länder bör vara extra uppmärksamma på. En variant med ursprung i Storbritannien, en med ursprung i Sydafrika och nu listar ESDC också en variant med ursprung i Brasilien.

Folkhälsomyndigheten uppmanar därför alla inresande till Sverige som har vistats i Storbritannien, Sydafrika eller Brasilien att stanna hemma i minst sju dagar, att undvika kontakt med andra så långt det går, och att testa sig snarast efter ankomst med uppföljande test fem dagar efter ankomst. Även övriga i hushållet bör stanna hemma i väntan på provsvar.

Region Stockholm har uppdaterat texter på

 och justerat appen ”Alltid Öppet” så att de som resenärer, och de som bor i samma hushåll, lotsas till rätt provtagning.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 471 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 82 färre än i den senaste lägesrapporten 19 januari.

Av dessa vårdas:

 • 64 i intensivvård (-11)
 • 302 på akutsjukhus (-19)
 • 105 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (-52)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 21 januari har 11 290 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 192 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapport

54 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 19 januari.

Sedan pandemins början har 3591 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1521 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är ytterligare 18 personer sedan den 19 januari.

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 55 825 doser
vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 27 573
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 1 379

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen.

Nationella föreskrifter gäller från 14 december

Läs på Folkhälsomyndighetens webbplats om Nationella allmänna råd och rekommendationer under helger och högtider.

Hur vi rapporterar

 • Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.
 • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
 • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
 • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
 • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
 • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
  Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.
 • Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.

*Sedan 24 november används uppgifter direkt från Smittskydd Stockholm istället för manuellt inrapporterade uppgifter från vårdgivare. Siffrorna bedöms trots detta vara jämförbara.
**Uppgifterna om antal fall av covid-19 och antal positiva provsvar är inte identiska. Det beror bland annat på att personer boende på Gotland ingår i uppgifterna om provtagna men också på att samma person i vissa fall kan ha tagit flera prover. Detta påverkar inte trenden.