Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

- Idag rapporterar vi att 473 patienter med covid-19 är i behov av sjukhusvård. Det är en lägre siffra än vad vi haft de senaste veckorna men en mycket stor ansträngning för vårdens medarbetare. Det är nästan 500 patienter med covid-19 utöver alla patienter med andra diagnoser som behöver akut och nödvändig sjukvård.

Glädjande idag är att av cirka 58 000 medarbetare i kommunal vård och omsorg så har 30 699 redan bokat tid för vaccination och 10 910 stycken har redan fått dos 1. Det är många som nu vill bli vaccinerade och nu ska vi göra allt vi kan för att tillsammans skydda de som har den största risken för allvarliga sjukdomsförlopp om de smittas, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Dagsläget 25 januari

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 134 990
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 647

Nu vårdas

  • 63 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 410 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 473 patienter

Vaccination mot covid-19

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 55 825 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Vissa äldre kan nu få sin andra dos. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden.

Påbörjat 11 januari: medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.

Läs detaljerad beskrivning på 1177.se om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det.

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.