Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samlad bedömning

Sedan den 14 december är beredskapsläget för den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) höjt till förstärkningsläge. Samtliga länets akutsjukhus arbetar i förhöjt beredskapsläge och har en mycket ansträngd situation.

- Det är en fortsatt mycket ansträngd situation för vårdens medarbetare. Därför har hälso- och sjukvårdsnämnden idag beslutat att fortsätta att pausa sådan planerad vård som frigör resurser för den akuta och nödvändiga vården. Beslutet gäller fram till 16 februari. Om behovet av sjukvård för covid-19 fortsätter att minska hoppas jag att vi kan återuppta de planerade vårdinsatser som nu är pausade och som våra patienter behöver och har rätt till. Jag får oroande signaler från delar av sjukvården att patienter avbokar sjukvårdsbesök. Den som har en bokad tid bör prioritera den och göra sitt yttersta för att komma i god tid till bokade sjukvårdsbesök. Det är viktigt att du som har en bokad tid kommer till den eftersom om du inte genomför en undersökning eller behandling i tid riskerar du en förvärrad sjukdom, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Planerad vård som kan vänta utan större medicinska risker och som frigör resurser för den akuta och nödvändiga vården är pausad fram till 16 februari. Förstärkningar har också skett inom bland annat den geriatriska vården. Allt med målet att ge medarbetare inom akutsjukvården rimlig tid för återhämtning samtidigt som den som behöver akut och nödvändig sjukvård ska få bra vård.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapporten

1267 nya fall av covid-19, varav 44 är provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 22 januari till och med 25 januari.

Sedan pandemins början har 135 257 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 3 konstaterades 3551 nya fall av covid-19. Under vecka 2 konstaterades 3757 nya fall.

Särskilda boenden för äldre (uppdateras tisdagar)

Under vecka 3 var det 22 särskilda boenden för äldre som hade ett eller flera fall av covid-19, det är 13 färre än veckan innan.
Totalt finns 313 särskilda boenden för äldre och 70 korttidsboenden i regionen.

Muterat covid-19 virus

Region Stockholm har hittills identifierat totalt 46 fall av muterat covid-19 virus. Rekommendationer om isolering och provtagning av resande från Storbritannien, Sydafrika och Brasilien fortsätter och kompletteras nu med Norge.

Norska myndigheter befarar ett större utbrott av den nya brittiska varianten av SARS-CoV-2 – viruset som orsakar covid-19 – i Osloområdet. Folkhälsomyndigheten uppmanar därför alla inresande till Sverige som har vistats i Norge de senaste 14 dagarna att stanna hemma i minst sju dagar, att undvika kontakt med andra så långt det går, och att testa sig snarast efter ankomst till Sverige med uppföljande test fem dagar efter ankomst. Även övriga i hushållet bör stanna hemma i väntan på provsvar. Region Stockholm har i helgen adderat Norge till det speciella provtagningsspåret i appen Alltid Öppet så att resenärer kan boka provtagning. Rekommendationerna omfattar nu resenärer från Storbritannien, Sydafrika, Brasilien och Norge

Region Stockholm har uppdaterat texter på 1177.se  och justerat appen ”Alltid Öppet” så att de som resenärer, och de som bor i samma hushåll, lotsas till rätt provtagning.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 451 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 20 färre än i den senaste lägesrapporten 22 januari.

Av dessa vårdas:

 • 57 i intensivvård (-7)
 • 289 på akutsjukhus (-13)
 • 105 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (±0)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 25 januari har 11 434 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 144 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapporten

56 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 22 januari.

Sedan pandemins början har 3 647 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1537 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är ytterligare 34 personer sedan den 22 januari.

För hela vecka 2 finns nu inrapporterade att 65 personer avlidit med covid-19. För vecka 3 finns hittills inrapporterat att 22 personer avlidit med covid-19. 

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 3 har det analyserats 29 588 tester för pågående covid-19 vilket är en liten minskning jämfört veckan före. Av dessa var 3 672** provsvar eller 12,7 procent positiva. Andelen positiva provsvar är jämförbar med föregående vecka.

Under vecka 3 genomfördes 15 498 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 44,4 procent visade på ett positivt provsvar. Det är en liten minskning jämförbart med veckan före.

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning minskade något förra veckan jämfört med veckan före. Detsamma gäller för antikroppsprovtagningen där efterfrågan minskade med cirka 3 000 analyser jämfört veckan före. Kapaciteten för PCR-provtagning har utökats kraftigt de senaste veckorna och i dagsläget bedöms bokningsmöjligheterna som goda då kapaciteten är större än efterfrågan. Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser. Detsamma gäller provtagning av personer med samhällsviktig funktion som också har ett eget provtagningsspår. Tillgången på antikroppstester är fortsatt god.

Vaccination mot covid-19

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 65 975 doser
vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 32 151
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 1 923

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen.

Nationella föreskrifter gäller från 14 december

Läs på Folkhälsomyndighetens webbplats om Nationella allmänna råd och rekommendationer under helger och högtider.

Hur vi rapporterar

 • Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.
 • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
 • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
 • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
 • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
 • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
 • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.
 • Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 

*Sedan 24 november används uppgifter direkt från Smittskydd Stockholm istället för manuellt inrapporterade uppgifter från vårdgivare. Siffrorna bedöms trots detta vara jämförbara.

**Uppgifterna om antal fall av covid-19 och antal positiva provsvar är inte identiska. Det beror bland annat på att personer boende på Gotland ingår i uppgifterna om provtagna men också på att samma person i vissa fall kan ha tagit flera prover. Detta påverkar inte trenden.