Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

- Idag rapporterar vi att 434 patienter med covid-19 är i behov av sjukhusvård. Det är en lägre siffra än vad vi haft de senaste veckorna men en fortsatt stor ansträngning för vårdens medarbetare. Det höga söktrycket vid sjukhusen varierar något över tid. Just nu är det Danderyds sjukhus och Södersjukhuset som har ett särskilt ansträngt läge.

Nu fryser det på vilket ökar risken för halkolyckor. Tänk på att gå försiktigt och gärna ta på broddar. Frakturer kan vara besvärliga både för dem som råkar ut för dem och för vården, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson

Dagsläget 27 januari

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 136 341
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 649

Nu vårdas

  • 53 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 381 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 434 patienter

Vaccination mot covid-19

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 65 975 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Vissa äldre kan nu få sin andra dos. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden.

Påbörjat 11 januari: medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.

Läs detaljerad beskrivning på 1177.se om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det.

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.