Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samlad bedömning

Sedan den 14 december är beredskapsläget för den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) höjt till förstärkningsläge. Samtliga länets akutsjukhus arbetar i förhöjt beredskapsläge och har en fortsatt ansträngd situation.

- Vi har idag 67 ytterligare personer som rapporterats avlidna med covid-19 sedan i tisdags. Det här visar hur allvarlig och obarmhärtig den här sjukdomen är. Jag är orolig att det sjunkande sjukvårdsbehovet nu medför att allt fler tror att faran är över. Men internationella erfarenheter visar att om vi inte håller råd och rekommendationer finns det en stor risk för en ny uppgång av smittspridning och ökat sjukvårdsbehov, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Viss planerad vård som kan vänta utan större medicinska risker och som frigör resurser för den akuta och nödvändiga vården är pausad fram till mitten av februari. Förstärkningar har också skett inom bland annat den geriatriska vården. Alla som behöver akut och nödvändig sjukvård ska få bra vård.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapport

2 087 nya fall av covid-19, varav 23 är provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 26 januari till och med 28 januari.

Sedan pandemins början har 137 344 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Muterat covid-19 virus

Region Stockholm har hittills identifierat totalt 51 fall av muterat covid-19 virus. Rekommendationer om isolering och provtagning av resande från Storbritannien, Sydafrika, Brasilien och Norge.  

Region Stockholm har uppdaterat texter på 1177.se(öppnas i nytt fönster) och justerat appen ”Alltid Öppet” så att de som resenärer, och de som bor i samma hushåll, lotsas till rätt provtagning.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 384 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 67 färre än i den senaste lägesrapporten 26 januari.

Av dessa vårdas:

 • 48 i intensivvård (-9)
 • 241 på akutsjukhus (-48)
 • 95 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (-10)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 28 januari har 11 569 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 135 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rappor

t67 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 26 januari.

Sedan pandemins början har 3 714 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 549 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är ytterligare 12 personer sedan den 26 januari.

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 65 975 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 37 374
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 4 949

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen.

Nationella föreskrifter gäller från 14 december

Läs på Folkhälsomyndighetens webbplats om Nationella allmänna råd och rekommendationer under helger och högtider.

Hur vi rapporterar

 • Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.
 • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
 • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
 • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
 • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
 • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
 • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.
 • Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.