Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand. Under helgerna kan det vara särskilt stor eftersläpning i rapporteringen. 

- Det ansträngda läget vid akutsjukhusen fortsätter. Däremot ser vi glädjande nog att invånarna tycks ha sökt vård mer jämnt under helgerna. Den extrema topp av vårdsökande som vi normalt brukar se under trettonhelgen tycks än så länge uteblivit. De ansträngningar som pågår för att frigöra resurser för den akuta och nödvändiga vården får idag ytterligare ett exempel när Sophiahemmet öppnar 16 akutvårdsplatser för covid-19. Det kompletterar det stöd som sker bland annat genom förstärkning vid geriatriska kliniker, Ersta som utför viss akut och nödvändig kirurgi, Remeo som bedriver intensivvårdsnära rehab, GHP arytmicentrum som tar hand om patienter med förmaksflimmer och Capio Artro Clinic som utför ortopedisk kirurgi, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Regeringen har idag öppnat upp möjlighet för högstadieskolor att bedriva fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel och minska smittspridningen.

Vi välkomnar alla initiativ för att minska smittspridningen. Vi kommer under morgondagen ha ett möte med länsstyrelsen och kommunerna för att bland annat diskutera i vilken omfattning regeringens besked kan vara aktuellt för högstadieskolorna i Stockholms län. Vår grundinställning är att skolan är viktig för barn och ungdomar och skall bedrivas på plats i möjligaste mån. Dagens besked ger däremot skolorna ett verktyg så att även högstadierna i vissa fall kan bedriva distansundervisning, säger smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund.

Dagsläget 7 januari

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 125 150
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 319

Nu vårdas

  • 85 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 623 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 708 patienter

Vaccination mot covid-19

Fram till idag har drygt 16 000 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccination mot covid-19. Mer vaccin kommer att komma in nästa vecka. Vårdgivarna rapporterar att vaccinationerna vid särskilda boenden för äldre löper på bra.

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar.