Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det kan förekomma en ökad grad av eftersläpning i rapporteringen i samband med helgerna.

Samlad bedömning

Sedan den 14 december är beredskapsläget för den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) höjt till förstärkningsläge. Samtliga länets akutsjukhus arbetar i förhöjt beredskapsläge och har en mycket ansträngd situation för att kunna ta hand om både patienter med covid-19 och de med andra sjukdomar.

- Nu ser vi lite större variationer i sjukvårdsbehovet för covid-19 patienter. Idag är det färre än 700 patienter med covid-19 som behöver vårdas vid sjukhus. Vi har också noterat ett lägre antal som valt att testa sig för covid-19 under helgerna och därmed har vi något lägre antal konstaterat smittade. Det här är ett mönster vi känner igen från säsongsinfluensan som brukar lugna ner sig över jul- och nyårshelgerna och så snart helgerna är över tar den fart igen. Vi måste alla följa de råd och rekommendationer som gäller för att vi inte ska få ett sådant mönster för covid-19, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Patienter som behöver akut vård ska ta hjälp av 1177 för vägledning eller kontakta 112 om det är livshotande. Patienter med bokad planerad vård ska komma dit om inte vårdgivare meddelat något annat.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapport

3206 nya fall av covid-19, varav 43 är provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 5 januari till och med 7 januari.

Sedan pandemins början har 126 212 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Muterat covid-19 virus

I Region Stockholm är det nu identifierat totalt sju fall av muterat covid-19 virus. Av dessa är sex stycken av den mutationen som kommer från Storbritannien och en från Sydafrika. Efter analys har dessa rapporterats in mellan 3–7 januari vilket betyder att de är provtagna något tidigare. Provtagningen av resande från Storbritannien och Sydafrika fortsätter.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 685 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 60 färre än i den senaste lägesrapporten 5 januari.

Av dessa vårdas:

 • 84 i intensivvård (+6)
 • 423 på akutsjukhus (-40)
 • 178 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (-26)
  Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 7 januari har 10 533 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 190 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapport

42 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 5 januari.

Sedan pandemins början har 3 361 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1450 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är ytterligare 22 personer sedan den 5 januari.

För hela vecka 52 finns nu inrapporterat att 81 personer avlidit med covid-19. För vecka 53 finns hittills inrapporterat att 61 personer avlidit med covid-19. Det finns en större eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 20 900 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna. De doserna ska i vissa fall räcka till både dos 1 och dos 2 för de som bor vid särskilda boenden för äldre. I takt med att nya vaccin godkänns och leveranserna visar sig vara stabila kommer vi kunna vaccinera ut allt utlevererat vaccin direkt och lita på att dos 2 löpande täcks av nya leveranser.

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Under helgerna har det dock varit en kraftig eftersläpning i inrapporteringen varför vi i dagsläget inte kan redovisa antalet personer som vaccinerats. Inom kort kommer vi ha fått mer uppdaterade siffror som då kommer att redovisas regelbundet.

Nationella föreskrifter gäller från 14 december

Hur vi rapporterar

 • Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.
 • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
 • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
 • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
 • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
 • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
 • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.
 • Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 

*Sedan 24 november används uppgifter direkt från Smittskydd Stockholm istället för manuellt inrapporterade uppgifter från vårdgivare. Siffrorna bedöms trots detta vara jämförbara.

**Uppgifterna om antal fall av covid-19 och antal positiva provsvar är inte identiska. Det beror bland annat på att personer boende på Gotland ingår i uppgifterna om provtagna men också på att samma person i vissa fall kan ha tagit flera prover. Detta påverkar inte trenden