Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nu börjar hälso- och sjukvårdsförvaltningen en granskning av i vilken utsträckning som ägarförändringen påverkar möjligheten för verksamheten att fullfölja avtalets alla delar. Det är en granskning som normalt brukar ta 1–2 månader från det att anmälan om ägarförändring inkommit.

- Det här är ett omfattande och viktigt avtal för hela hälso- och sjukvården inom Stockholms län och därför kommer prövningen sannolikt att ta lite längre tid än andra ägarförändringar. Vi är angelägna om att det blir en noggrann prövning, vilket kräver juridisk kompetens tillsammans med experter från alla de vårdområden som påverkas, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

1177 Vårdguiden på telefon har, liksom övriga hälso- och sjukvården, haft ett särskilt ansträngt läge under 2020 och antalet samtal har varit långt fler än tidigare. Ersättningen till MedHelp för tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon har under de senaste åren varit på drygt 100 miljoner kronor per år.