Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Socialstyrelsen förväntas i slutet av februari meddela ersättning till regionen för motsvarande period.  Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer därefter fatta beslut under april månad om ersättning till privata vårdgivare avseende merkostnader under pandemin för perioden 15 augusti - 30 november. Efter beslut kommer respektive vårdgivare kontaktas för information om beviljad ersättning och vidare hantering. 

 

När information om eventuella ytterligare ansökningstillfällen för merkostnader kopplade till pandemin efter 30 november finns tillgänglig kommer hälso- och sjukvårdsförvaltningen informera om detta.