Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det är Folkhälsomyndigheten som sammanställer uppgifter om vaccinationerna mot covid-19 på nationell, regional och kommunal nivå. Det går också att se vilka åldrar som är vaccinerade.

Underlaget till statistiken från Region Stockholm kommer från Vaccinera som är det IT-verktyg som vårdgivarna använder för att rapportera in vaccinerade personer till det nationella vaccinationsregistret som Folkhälsomyndigheten hämtar sin statistik ifrån. Registreringen i verktyget Vaccinera har upp till sju dagars eftersläpning.

Folkhälsomyndigheten kommer att rapportera resultatet från föregående kalendervecka varje torsdag. Det innebär att antalet redovisade vaccinationer kan vara upp till sju dagars eftersläpning i Vaccinera plus de tre dagar som går från kalenderveckans slut till Folkhälsomyndighetens rapportering. Därför kommer det vara upp till tio dagars eftersläpning i de siffror som rapporteras.