Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nu finns 1ml sprutor med låg dödvolym tillgängliga. Dessa sprutor ökar möjligheten att dra upp sex vaccindoser ur varje vaccinampull av Pfizers vaccin. Det innebär att vårdgivare som beställer själva måste lägga order på artikelnummer COR372 för att få dessa levererade.

För att säkerställa tillgången i hela länet bör vårdgivare beställa sprutorna veckovis i enlighet med det antal vaccindoser de får levererade.

 Materialåtgång per vaccinampull

  • 2 st Injektionskanyler 21Gx50mm grön per 6 doser
  • 1 st 2ml spruta per 6 doser
  • 1st 1ml spruta  
  • 1st blå injektionskanyl per dos

Specifikation av material som behövs vid vaccination med Pfizers vaccin

91925

Injektionskanyl 21Gx50mm grön (för uppdragning/beredning)

COR372

Spruta injektion 3-komp Luer 1 ml, låg dödvolym

92054

Spruta injektion 3-komp Luer 2ml (för beredning)

91969

Injektionskanyl säkerhetskanyl 23G 25 mm blå

Läs mer