Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Till provtagningsbussen är alla välkomna som har symtom på covid-19 och som saknar möjligheter att boka tid för provtagning med appar och BankID. Vid provtagningsbussen får invånarna information om hur provtagningen går till, de släpps in i bussen en och en och utbildad sjukvårdspersonal som pratar flera språk genomför provtagningen. Alla får information om både provtagning och om vaccination eftersom det är ett bra tillfälle att också berätta om vaccination.

- Provtagning och smittspårning är viktiga insatser för att minska smittspridningen och vi vill göra det så enkelt som möjligt att provta sig. Eftersom vi vänder oss till personer med symtom är det viktigt att vi erbjuder nära, tillgänglig provtagning. Intresset har varit stort och första dagen kom 60 personer för en smittsäker provtagning, och tio olika språk användes i mötena. Vi hoppas att fler upptäcker provtagningsbussen och väljer att provta sig, säger Jenny Stenkvist, biträdande smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm.
 

FAKTA OM PROVTAGNINGSBUSSEN I TENSTA OCH HUSBY

  • Startade 18 januari i Tensta.
  • Måndagar, onsdagar och fredagar är bussen i Tensta, Tenstaplan 2, kl 08.00 – 16.00. Tisdagar och torsdagar är bussen i Husby, Oslogatan 4, kl 08.00 - 16.00
  • Projektet löper i tre månader och under den första perioden kommer bussen vara växelvis i Tensta och i Husby. Efter utvärdering kommer bussen vara på andra platser i länet också där den behövs. Smittskydd Stockholm, kommunerna och stadsdelarna bestämmer lokalisering i dialog.
  • Information om provtagning, vaccination samt smittskyddsblad finns i bussen på svenska, engelska, arabiska, somaliska och tigrinja. Materialet finns också på 1177.se på ännu flera språk. 
  • Provtagningsbussen vänder sig till vuxna och barn över förskoleklass, dvs 6-åringar och uppåt.
  • Flerspråkig sjukvårdsutbildad personal tar proverna med en pinne i näsan.
  • Två personer kan provtas samtidigt i bussen.
  • Provtagningen är kostnadsfri.