Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Gruppen allmänheten omfattar cirka 1,4 miljoner personer i länet. Varje vaccin ges i två doser med tre till fyra veckors mellanrum. Det är kostnadsfritt att ta vaccinet.

- Vi förväntar oss ett stort intresse från allmänheten och alla som vill ska kunna få vaccinet någon gång under den period som allmänhetens vaccination pågår. Vi bedömer att allmänhetens vaccination kan inledas i april, kanske i maj, men allt beror på tillgången till vaccin, säger Magnus Thyberg, vaccinationssamordnare i Region Stockholm.

De vårdgivare, vaccinationscentraler och apotek som kommer att vara delaktiga i allmänhetens vaccination är de som redan har ett uppdrag att vaccinera, till exempel mot säsongsinfluensa. Det finns därför etablerade rutiner kring att erbjuda smittsäkra vaccinationstillfällen.

Planeringen bygger även på flera nya lokaler, som tillfälligt kan fungera som vaccinationslokaler. De lokaler som tillkommer för allmänhetens vaccination kommer att godkännas av regionens vaccinationsansvariga, bland annat utifrån lokalernas tillgänglighet, säkerhet och kapacitet att ta emot många besök på ett smittsäkert sätt.

- Alla som vill vaccinera sig kommer att kunna hitta en tid när vaccinationerna startar och fram till att kampanjen avslutas. Det är bedömningen utifrån nuvarande planer för de olika vaccinerna. Utförandet är beroende av att regionen får de vaccindoser som utlovats. Det kommer att finnas flera vårdgivare att välja mellan och många olika lokaler som kan passa olika behov hos invånarna, säger Magnus Thyberg.

Vårdgivare i Region Stockholm vaccinerar i så stor utsträckning de kan och vaccinationerna sker i den takt som doser anländer till regionen.

- Vi följer den prioriteringsordning som beslutats av Folkhälsomyndigheten, och det innebär att vi just nu bland annat fokuserar på särskilda boenden för äldre och invånare som har hemsjukvård eller hemtjänst, förklarar Magnus Thyberg, och avslutar:

- Vi går nu in i en ny fas och intensifierar planeringen för kommande vaccingrupper, och närmast är då personer som är 70 år och äldre. Mer information om den fasen kommer vi att presentera så snart vi kan.

Fakta om vaccination mot covid-19 i Region Stockholm

Totalt erbjuds omkring 2 miljoner personer – invånare som är 18 år och äldre – vaccination i länet. I gruppen som omfattar allmänheten ingår omkring 1,4 miljoner invånare. De som nu vaccineras i Region Stockholm tillhör den första fasen, och det handlar om följande grupper:

  • Personer på särskilda boenden för äldre, totalt cirka 15 000 personer. De erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden.
  • Medarbetare i kommunal vård och omsorg, totalt cirka 58 000 personer. Erbjuds av arbetsgivaren att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat avtal med.
  • Viss vårdpersonal, bland annat på IVA, i covidvården och i den prehospitala vården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.
  • Invånare som har hemsjukvård, personlig assistans, LSS-boende eller omsorgsinsatser från hemtjänst samt vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården och hemtjänsten kontaktar de som berörs, och det rör sig totalt om cirka 450 000 personer, varav en del vaccineras i den första fasen.
  • Allmänhetens vaccinering inleds i april eller maj.