Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälsodeklarationen ska fyllas i av den som ska vaccineras. Dokumentet kommer att översättas till fler språk.

Hälsodeklaration för vaccination mot covid-19

Hälsodeklaration finns på flera språk. Öppna dokumentet och välj språk i övre högra hörnet.