Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Gemensam inriktning

Den 18 december 2020 uppmanade regeringen att kommuner och regioner skulle stänga all offentlig verksamhet som allmänheten har tillträde till, och som inte var nödvändig, fram till den 24 januari. Den 21 januari meddelade regeringen att man förlängde uppmaningen fram till den 7 februari 2021 med undantaget att idrotts-, fritids- och kulturverksamheter för barn och unga födda 2005 och senare, såväl inomhus som utomhus, skulle få återupptas.

Utifrån denna uppmaning har Länsstyrelsen och kommunerna enats om en gemensam inriktning för regionen i samråd med Smittskydd Stockholm.

Vad gäller fritids- och kulturverksamhet så ska Kulturskolans fysiska verksamheter, öppna förskolor, parklekar, öppen ungdomsverksamhet och fritidsgårdar öppnas igen successivt. Muséer och liknande verksamhet kommer att ha fortsatt stängt för allmänheten men kan öppna verksamhet för barn och unga successivt. Även bibliotek kommer att öppnas successivt.

För barn födda 2005 eller senare kommer idrottsanläggningar för inomhus- och utomhusidrott att öppnas successivt. Detta innefattar bland annat simhallar, inomhushallar, ishallar och fotbollstält. Utrymmen såsom omklädningsrum rekommenderas att i möjligaste mån undvikas. Man bör alltså komma ombytt till träning och duscha hemma när det är möjligt.

För barn födda 2004 och tidigare samt vuxna kommer endast idrottsanläggningar för utomhusidrott att öppnas successivt. Barn födda 2004 och tidigare samt vuxna bör bedriva idrotts-och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta genom att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Övrig kommunal verksamhet som varit stängd sedan regeringens föregående uppmaning den 18 december 2020 kommer att vara fortsatt stängd till den 7 februari.

Särskilda regler för gym, sportanläggningar och badhus

För privata gym, sportanläggningar och badhus, samt för de offentliga som nu öppnar sin verksamhet för barn födda 2005 eller senare, gäller särskilda regler utifrån covid-19-lagen, dess förordning samt Folkhälsomyndighetens föreskrift. Lagstiftningen trädde i kraft 10 januari 2021 och innefattar vissa skyldigheter för verksamheten i syfte att minimera risken för smitta. Bland annat ska verksamheten beräkna det maximala antalet besökare som får vistas samtidigt i verksamhetens lokaler inomhus. Maxantalet ska beräknas så att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan inom varje avgränsat utrymme.

Allmänna råd för utomhusanläggningar

Utomhusanläggningar omfattas inte av kvadratmetersprincipen. För dem gäller de allmänna råden till alla verksamheter där exempel på åtgärder för att minska smittspridning kan vara att sätta upp information till besökare och personal, markera avstånd där trängsel kan uppstå eller bestämma ett maximalt antal personer som får vistas samtidigt.

Läs mer