Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm anpassar vaccinationstakten utifrån de leveransbesked för vaccin som kommer löpande. Alla doser som levereras används för att vaccinera så säkert, snabbt, och metodiskt som möjligt.

- Den här veckan har vi fått cirka 50 procent färre doser än planerat. Under ett par veckor kommer det att succesivt öka för att nå leveransplanen. I takt med att fler vaccin godkänns och leveranserna stabileras kommer takten för vaccinationerna att kunna öka, säger Magnus Thyberg avdelningschef och ansvarig för vaccinsamordningen. 

Av det vaccin som nu levereras behöver en större andel att användas till andra dosen för de invånare som fått en första dos. Det innebär att de grupper som ska få sin första dos kommer att få den något senare. När vaccinleveranserna ökar igen kommer vaccinationstakten åter skalas upp.

- Vi ska göra allt vi kan för att komma ikapp med vaccineringen men tummar aldrig på säkerheten i den här vårdinsatsen. Vi som bor i länet behöver fortsätta att ha så få sociala kontakter som möjligt utanför det egna hushållet, och hålla avstånd under en längre tid framöver. Det är det enda sättet att minska smittspridningen, säger Magnus Thyberg. 

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Vissa äldre kan nu få sin andra dos. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden.

Påbörjat 11 januari: medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.

Påbörjat förra veckan: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjat förra veckan: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.

Läs detaljerad beskrivning på 1177.se (öppnas i nytt fönster) om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det.