Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Arbetet med att planera vaccination av alla målgrupper pågår utifrån de inkommande vaccinleveranserna och Folkhälsomyndigheternas prioriteringsrekommendationer. Vaccination är redan igång för personer boende på särskilda boenden för äldre, personal inom de verksamheterna samt viss personal inom akutsjukvård.