Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nu finns den anpassade hälsodeklarationen för vaccination mot covid-19 på: svenska, engelska, arabiska, BKS (bosniska, kroatiska, serbiska), finska, persiska (farsi), polska, ryska, somaliska, spanska, tigrinja och turkiska.

Hälsodeklaration för vaccination mot covid-19

Hälsodeklaration finns på flera språk. Öppna dokumentet och välj språk i övre högra hörnet.