Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det finns nu god tillgänglighet för PCR-provtagning i Region Stockholm för personer med symtom på covid-19, det gäller både hemtest och test vid drive-in-mottagning. Sedan tidigare får personer som bor tillsammans med någon med covid-19 särskilda förhållningsregler, som bland annat innebär isolering i hemmet sju dagar efter att indexpatienten provtogs. Provtagning ska alltid ske vid symtom på covid-19.

Från och med nu rekommenderas dessutom provtagning av hushållskontakter som är asymtomatiska, det vill säga inte fått symtom, 5 dagar efter indexpatientens provtagningsdatum. Detta ”dag-5-prov” gäller vuxna och ungdomar i gymnasieåldern.

Negativt provsvar måste inväntas innan personen återgår till arbete, skola eller annan verksamhet. Om provet är negativt, men personen senare får symtom ska hen isolera sig i hemmet och ett nytt covid-19-test beställas om symtomen varar mer än 24 timmar.

Mer information

Smittspårning av hushållskontakter

Rutiner för kartläggning av och information till hushållskontakter.