Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Syftet med provtagningen är att upptäcka muterade former av covid-19 virus som upptäckts i Storbritannien och Sydafrika. Den nya varianten kan vara mer smittsam. Ingenting tyder på att den skulle ge en mer allvarlig sjukdom.

Det här gäller:

Den som rest från Storbritannien eller Sydafrika till Sverige den 12 december eller senare ska stanna hemma och beställa provtagning för covid-19 och vänta på provsvaret. Rekommendationen är att ta ett första prov direkt efter resan samt på den femte dagen efter det att personen kommit till Sverige från Storbritannien eller Sydafrika om det första provet var negativt.

Testningen görs genom att boka ett test via appen Alltid öppet.

Den som saknar personnummer, har skyddad identitet eller saknar mobilt BankId eller tekniska möjligheter att boka provtagning kan kontakta sin vårdcentral för hjälp.

Rekommendationen är också att stanna hemma i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Det gäller också barn i förskola och skola. Rådet är också att under hela denna tiden undvika att ha nära kontakter samt att tvätta händerna ofta och noga. Den som bor tillsammans med andra, som inte varit i Storbritannien eller Sydafrika, bör också stanna hemma i väntan på provsvar, även förskolebarn och skolbarn.