Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett nytt allmänt råd som innebär att munskydd bör användas i kollektivtrafiken på vardagar i rusningstid från 7 januari. Många av Region Stockholms medarbetare, framförallt inom hälso- och sjukvården, måste vara på sin arbetsplats för att utföra sitt arbete. Region Stockholm har därför beslutat att rekommendera framför allt vårdverksamheter inom regionen att tillhandahålla munskydd utan kostnad för medarbetare som måste resa med kollektivtrafiken till och från sitt arbete. Studenter med verksamhetsförlagd utbildning likställs i detta fall med medarbetare.

- Som arbetsgivare tycker vi det är viktigt att våra medarbetare kan resa smittsäkert. Därför vill vi nu erbjuda munskydd utan kostnad framför allt till vårdens medarbetare som måste resa med kollektivtrafiken för att komma till sitt arbete, säger Ulrika Sundquist, HR-direktör Region Stockholm

För Region Stockholms medarbetare gäller fortsatt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att den som kan ska arbeta hemifrån.

Munskydd i kollektivtrafiken är ännu ett verktyg för att minska smittspridningen. Viktigast är fortsatt att hålla avstånd, tvätta händerna, stanna hemma vid minsta symtom, att undvika kollektivtrafiken om det är möjligt. Du som kan ska även välja andra färdmedel än kollektivtrafiken. Gå, cykla eller ta dig fram på andra sätt än med SL om du kan och vädret tillåter.

Nu ska rutiner för beställning och hantering av munskydd tas fram. Dessa kommer att komplettera rekommendationen inom kort. Det är respektive nämnd och bolag som ska beställa munskydd. Kostnaden för inköp av munskydd ska redovisas särskilt som en covid-merkostnad. Beställningen sker via Medicarrier AB.

Respektive nämnd och bolag ska tillse att munskydden förvaras, lämnas och hanteras på ett smittsäkert sätt.

Beslutet är fattat av regionledningskontoret, Strategisk HR, den 5 januari 2021.