Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Rekommendationer till gymnasieskolor

Utifrån Folkhälsomyndighetens Rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan, 2021-01-20, och utifrån det epidemiologiska läget avseende smittspridning rekommenderar Smittskyddsläkaren att gymnasieskolan återgår till närundervisning successivt, inom 1-2 veckor. En lugn och förberedd övergång är viktigt för både elever och lärare.

Vilka elever som får närundervisning planeras av huvudman så att varje elev får minst 20% av sin undervisning som närundervisning.

Rekommendationer till grundskolornas högstadium

Ingen generell rekommendation om grad av distansundervisning i nuläget med hänsyn till det epidemiologiska läget i regionen. Det finns ett tydligt ansvar för huvudman i förordning 2020:115 att bedöma trängsel i skolans lokaler. Distansundervisning är ett verktyg/möjlighet för huvudmannen att undvika trängsel om andra möjligheter är uttömda.

Läs mer

Covid-19

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.