Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hittills har två vacciner mot covid-19 godkänts och används i Region Stockholm. För varje vaccin finns instruktioner och specifik information om handhavandet.

Nu finns en sida med information om Pfizers vaccin och en för Modernas vaccin här på Vårdgivarguiden. Där hittar du bland annat länk till information från läkemedelsverket, allergiinformation, instruktioner och annan viktig information. För varje vaccin som blir godkänt kommer sidor med motsvarande innehåll att publiceras.

Sidor med vaccininformation