Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Poddavsnittet tar upp flera påståenden om nya läkemedel som förekommer i debatten – vissa sanna fakta, andra vilseledande myter. Medverkar gör Gerd Lärfars, docent, specialist inom internmedicin och ordförande i NT-rådet samt Jan Liliemark, cancerläkare, professor och ledamot i NT-rådet. Det blir också kommentarer från Gustaf Befrits, hälsoekonom, Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik och Andres Hager, rådgivare för patientsamverkan.

Om podden Rådet

Rådet ges ut av NT-rådet, en grupp experter utsedda av Sveriges regioner för att ge rekommendationer om hur nya läkemedel ska användas. Målet är rättvis och jämlik tillgång till nya läkemedel för alla patienter i hela landet. Rådet handlar om nya, dyra läkemedel och hur samhället prioriterar dem, om nya läkemedel mot sällsynta sjukdomar, konflikten mellan etik och vinstintresse, samverkan med patienter och hur framtidens läkemedels­marknad ser ut.