Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nu finns ett tydliggörande av vilken utbildning och information man som smittspårare behöver ta del av för att få den särskilda kompetensen att smittspåra covid-19 i Region Stockholm. Informationen riktar sig till läkare, sjuksköterskor eller annan personal som ska smittspåra covid-19. Behandlande läkare har redan den formella kompetensen att smittspåra men rekommenderas att ta del av informationen om denne vill lära sig mer kring smittspårning av covid-19 och smittskyddslagen. För övriga yrkeskategorier krävs att de får en särskild kompetens att smittspåra covid-19 och det är därmed nödvändigt att genomgå de olika momenten.

Särskild kompetens att smittspåra covid-19

Information riktad till läkare, sjuksköterskor eller annan personal som ska smittspåra covid-19.