Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Erbjudandet om vaccination utökas nu stegvis i respektive grupp i takt med att det finns mer vaccin att fördela. Längst har vaccinationerna kommit inom särskilda boenden för äldre. Där kan äldre snart få en andra dos av det vaccin som reserverats för dem hos respektive vårdgivare.

– Det är mycket positivt att vi kunnat starta med flera grupper men vi måste fortfarande ha  tålamod, vi har påbörjat arbetet nu och ökar takten allt eftersom vi får mer vaccin. Det går fortfarande inte att som enskild person boka tid utan de som nu erbjuds vaccin blir kontaktade, säger Magnus Thyberg, avdelningschef och ansvarig för vaccinsamordningen.

Hos flera akutsjukhus har vårdpersonal inom bland annat IVA fått de första vaccindoserna på tisdagen. Denna vecka har också erbjudandet om vaccin gått ut till medarbetare inom kommunal vård och omsorg. Dessa får information via sin arbetsgivare. Under den första dagen har över 4000 medarbetare bokat tid.

– Leveranserna är större så vi behöver inte längre spara hälften av doserna utan nu räcker det med en mindre buffert. Vi ska vaccinera så säkert och snabbt som det går och arbeta metodiskt, säger Magnus Thyberg.

På måndagen hade 30 900 doser vaccin levererats till vårdgivare i regionen. Exakt hur många av dessa doser som gått åt kan ännu inte redovisas eftersom det fortfarande är en för stor eftersläpning i inrapporteringen. Arbete pågår för att skapa en regelbunden kvalitetssäkrad rapportering.

De här erbjuds vaccin just nu

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Vissa äldre kan nu få sin andra dos. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden.

Påbörjat 11 januari: medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.

Påbörjas denna vecka: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjas denna vecka: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.