Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tillgängligt stöd 

  • Regelverk för beskrivning av organisation i EK
  • Anvisning om hur vårdgivare ska tänka och göra gällande mappningen 

Tidplan 

Mappningen mellan HSA-id och kombikakod behöver vara klart senast den 31 december 2021. Rapportering av vård med HSA-id planeras vara möjligt från Q1 2022. Kombikakod som verksamhetsidentifierare planeras vara avvecklad till mitten av 2023.   

Arbetet med övergång från kombikakod till nationellt verksamhets-id drivs inom ramen för projektet NVID.