Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm följer den prioriteringsordning som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten där de äldre och sköra som har störst risk för ett allvarligt sjukdomsförlopp ska erbjudas vaccination först tillsammans med medarbetare som tar hand om dem. Nu inleds vaccination av medarbetare i kommunal vård och omsorg med samma vaccin som används på länets särskilda boenden för äldre.

Berörda medarbetare i länets kommuner börjar erbjudas vaccination från den 11 januari vid fasta vaccinationscentraler och mobila enheter som kommer att finnas runt i länet. Det är frivilligt att vaccinera sig mot covid-19. Medarbetarna kommer få personliga erbjudanden och därefter själva kunna boka tid och plats för de båda vaccinationstillfällena i ett system som vårdgivaren VaccinDirekt tillhandahåller.

- Att vårdgivaren kan erbjuda vaccination på många platser i länet är en viktig förutsättning för att vaccinationen ska fungera bra för medarbetarna. Verksamhetscheferna i den kommunala vården och omsorgen har en viktig roll då alla berörda medarbetare måste nås och få information så att de kan göra sitt val om de vill vaccinera sig och därefter snabbt boka tid. Alla kommer inte kunna vaccinera sig första dagen men nu finns kapacitet för att vaccinera 58 000 medarbetare under tre månader, säger Magnus Thyberg som ansvarar för covid-19 vaccinationen vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.