Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm följer den prioriteringsordning som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten där de äldre och sköra som har störst risk för ett allvarligt sjukdomsförlopp ska erbjudas vaccination först tillsammans med de som tar hand om dem.

- Vi ska vaccinera så säkert och snabbt som möjligt. Det gör att vaccinationen av de olika prioriterade grupperna kommer att delvis ske överlappande. Vi kommer att påbörja vaccination av en grupp innan den tidigare gruppen är fullständigt klar. Förutsatt att vaccintillgången blir som våra prognoser visar kommer det att inom några få veckor att bli dags att påbörja vaccination av sjukvårdpersonal, säger Magnus Thyberg som ansvarar för covid-19 vaccinationen vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

Syftet är att få ner sjukfrånvaron och säkerställa att så många medarbetare som möjligt att kan ta hand om patienter med covid-19 och andra i behov av akut och nödvändig sjukvård.

- Vi ser fram emot att allt fler vaccin godkänns och därmed att tillgången på vaccin ökar. Det innebär att vi ökar takten och snabbare kan vaccinera alla de medarbetare inom sjukvården som önskar bli vaccinerade, säger Magnus Thyberg.