Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mot bakgrund av ett fortsatt ansträngt läge på akutsjukhusen samt osäkerhet avseende pandemins och vårdbehovets utveckling de närmsta veckorna har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att förlänga tidigare beslut om att skjuta upp viss elektiv vård fram till och med den 16 februari 2021.

Läs mer