Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

- Vi har nu 37 patienter med covid-19 på sjukhus. För en vecka sedan var det 31. Det är fortfarande relativt låga tal, men då smittspridningen fortsätter att öka finns risken att vi kommer att se fler inlagda på våra sjukhus, säger Johan Bratt, tf hälso och sjukvårdsdirektör vid Region Stockholm. 

- Därför är det extremt viktigt att alla som har möjlighet nu vaccinerar sig, vare sig det handlar om att ta första eller andra sprutan, säger Johan Bratt.

Vid länets akutsjukhus rapporterar chefläkarna denna vecka ett ansträngt läge. Antalet bemannade vårdplatser fortsätter att minska enligt plan, i takt med att vården fokuserar på den akuta och nödvändiga vården. Just nu är antalet vårdplatser något lägre än motsvarande tid förra året, men fortfarande fler än 2019.

Det är fortsatt långa väntetider för 1177 Vårdguiden på telefon och för den som söker akut vård.

- Ring alltid 1177 Vårdguiden för att få råd om när, var och hur du söker vård för just dina symtom. Men ha lite tålamod, sommaren är en tid då 1177 liksom vården i övrigt har lägre bemanning än vanligt. Det kan ta lite längre tid än vi önskar att besvara alla samtal, säger Johan Bratt. 

- Akutsjukhusen fortsätter att rapportera att många patienter kommer in med olika slags frakturer. Det handlar till exempel om skadade handleder och ben till följd av olyckor av olika slag, säger Johan Bratt.

Länets elva närakuter är fullt fungerande under sommaren. Närakuterna hjälper barn och vuxna som skadar sig eller blir hastigt sjuka. De har öppet alla dagar klockan 8–22 och här finns bland annat röntgen och provtagning.  Närakuten kan i många fall vara ett bättre alternativ än de stora sjukhusens akutmottagningar.

- Närakuterna kan hjälpa patienter med till exempel frakturer, hjärnskakning, sårskador, magsmärtor och akuta allergiska besvär. Många gånger kan du få snabbare hjälp där än vid akutsjukhusen då dessa alltid måste prioriterar svårare sjuka och skadade.  Ring dock alltid 1177 så hjälper de dig rätt, fortsätter Johan Bratt.

582 barn föddes vid regionens förlossningsavdelningar under den gångna veckan. 95 procent av dem föddes vid det sjukhus som föräldrarna valt. Ingen förlossning hänvisades utanför länet.

-  Sammanfattningsvis är läget på sjukhusen fortsatt ansträngt men stabilt. Marginalerna är dock små. En liten ökning av antalet patienter skapar långa köer för patienter och hög stress för medarbetare, säger Johan Bratt.

-  Tänk därför på skaderisken under sommar. Ha hjälm när du cyklar eller åker elsparkcykel för att ta ett aktuellt exempel, säger Johan Bratt.

Chefläkarens fem tips för färre skador i sommar

Ta det lite lugnare i trafiken

På sommaren kan vi lugna ner tempot lite extra i trafiken och sänka farten för alla typer av fordon inklusive cyklar och elsparkcyklar.

Försiktigare aktiviteter

Om du eller någon av dina närmaste ska cykla, åka skateboard, åka moped, hoppa studsmatta eller liknande aktiviteter - använd skyddsutrustning.

Bada lugnt

Ska du eller dina närmaste bada så gör det tillsammans och när barnen badar eller är i närheten av vatten ska en vuxen alltid ha koll.

Var försiktig i värmen

Värmen skapar allt för ofta sjukvårdsbehov som kan undvikas. Främst för barn och äldre. Drick mer än du är van vid och gör det innan du blir törstig och hjälp små barn och gamla med extra dryck. Duscha lite kallare. Gör det så svalt som möjligt inomhus med hjälp av gardiner, persienner och markiser och vädra på natten när det är svalt. Använda lätta kläder och undvik fysiska ansträngningar när det är som varmast.

Undvik eller minska alkoholen

För många ökar alkoholkonsumtionen under sommaren. Alkohol är alltför ofta med i bilden när skador uppstår. Undvik alltid kombinationen bad och alkohol. Ju mer alkohol du dricker desto sämre omdöme får du. Drick alkohol med måtta eller välj en vit sommar i år. Vårdens medarbetare tackar dig lite extra för att du drar ner på alkoholen den här sommaren.

Vårdplatsläget

Nu fortsätter minskningen av antalet disponibla vårdplatser. Under vecka 30 var det totala antalet disponibla vårdplatser 2 184. Det är en minskning med 53 bemannade vårdplatser jämfört med föregående vecka. En disponibel vårdplats är en vårdplats med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Inom den geriatriska vården fanns det i onsdags 809 disponibla vårdplatser, vilket är en minskning med 25 platser mot föregående vecka. 

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASIH) har genomsnittligt i juni i år haft 2 973 patienter inskrivna jämfört med 2 807 under juni förra året.  Det är ytterligare 166 patienter som annars sannolikt hade behövt en vårdplats vid akutsjukhus eller geriatrik. 

Pandemi-sommaren 2021 i olika delar av vården

1177 Vårdguiden på telefon

Kommer som vanligt tillsammans med husläkarmottagningarna vara första kontakten till vården. På grund av bemanningsproblem förväntas längre svarstider än vanligt under sommaren 2021. Många insatser görs för att kunna svara så snabbt som möjligt.

Vårdcentralerna

Här kommer de flesta invånare att få sin vård varje vecka. De som behöver undersökas fysiskt kommer dit och träffar läkare men när det går tas patienterna emot via videobesök för att undvika risk för smittspridning. Här tas patienter i alla åldrar emot, både med kroniska och nytillkomna sjukdomar. Alla 200 vårdcentraler har öppet som vanligt men fokus ligger nu på de mest akuta tillstånden.

Närakuter

Närakuterna kommer att ha öppet som vanligt och kommer ta emot patienter med akuta sjukdomar och skador som inte behöver akutsjukhusets resurser.

Akutsjukhusen

Nu fokuserar akutsjukhusen på den akuta och nödvändiga vården. Vid akutmottagningarna kan det bli längre väntetider än vanligt. Patienterna prioriteras som vanligt efter medicinska bedömningar och de som har störst behov får vård först. Vi ber att den som är akut sjuk, och närstående, har förståelse för att det kan ta tid för att andra har ännu större medicinska behov, och har förtroende för att vårdens medarbetare gör sitt yttersta för att ta hand om alla patienter utifrån medicinskt behov.

Geriatrisk vård

Den specialiserade vården för de äldre har fler platser öppna än förra året. Här vårdas många sköra patienter under kortare eller längre tid. Det finns relativt många lediga bemannade vårdplatser i den geriatriska vården.

Förlossningsvård

Sommaren är den tid på året då det föds flest barn, samtidigt som även medarbetarna i förlossningsvården behöver få sommarsemester. I år förväntas något färre förlossningar än tidigare år och målet är att så många som möjligt ska få sin förlossning vid den förlossningsklinik som är deras förstahandsval. Under föregående vecka föddes 582 barn. Av dessa förlossningar var det cirka 95 procent som utfördes vid vald klinik. Ingen förlossning skedde i andra län. Region Stockholm utförde fyra förlossningar på uppdrag av andra regioner.

Psykiatrisk vård

Den psykiatriska vården har öppet i stort sett som vanligt och tar emot de patienter som behöver vård.

Ambulanssjukvård

Den extra sommarhelikoptern är igång och extra resurser finns för de uppdrag som beräknas behövas under sommaren.

Samarbete med länets kommuner

Även det nära samarbetet med kommunerna är viktigt under sommaren så att de patienter som är färdigvårdade men behöver stöd i hemmet eller särskilt boende kan få det så fort som möjligt.

Covid-19 läget 30 juli

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 258 187
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 369

Antal patienter vid sjukhus med covid-19

6 patienter med covid-19 i intensivvård

31 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus.

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 37 patienter.

Antalet smittade av covid-19 har ökat de fem senaste veckorna. Ökningen ser ut att fortsätta, eventuellt i något lägre takt än de två senaste veckorna.

En stor del av de smittade är i åldrarna 18–29 år, men ökningen börjar även märkas i åldersgruppen 30–39 år. Det är logiskt att smittan lättare sprids i dessa åldrar än bland de äldre som oftare är vaccinerade i högre grad.

-  Men vi noterar att de unga stockholmarna vaccinerar sig i hög takt just nu. Vi öppnade vaccinering för 18–29 åringar den 9 juli. Och redan nu – tre veckor senare – har 44,5 procent av dem fått sin första dos vaccin, säger Johan Bratt.

Nio av tio smittade har virusets deltavariant som är betydligt mer smittsam än tidigare mutationer.

- Jag vill därför påminna om vikten att alla verkligen tar sin andra dos så snart möjligheten finns. Två doser vaccin ger ett bra skydd mot svår sjukdom även mot deltavarianten, säger Johan Bratt.

Sedan 29 juli kan fler boka sin andra dos vaccin snabbare, då den kan komma att erbjudas redan efter fyra veckor i vissa fall. Förändringen införs gradvis.  Samtidigt kan den som är 65 år eller äldre välja vilket covid-19 vaccin hen ska vaccineras med.

-  Det är utmärkt att vi nu har tillräckligt med vaccin för att gradvis kunna förkorta tiden mellan första och andra dosen, vilket gör att fler får det starkare skyddet, säger Johan Bratt.

Vaccination mot covid-19

Det är viktigt att länets invånare vaccinerar sig i den region där de är skrivna eftersom det är så vaccinet fördelas. Det är också viktigt att man tar erbjudandet om båda doserna så snart det är dags för det.

Vaccinationsläget 30 juli 

Antal och andel inrapporterade vaccinationer till och med igår.

Antal registrerade vaccinationer dos 1:  1 379 256
Antal registrerade vaccinationer dos 2:     877 049
Totalt antal registrerade vaccinationer:  2 256 305

De nationella målen om andel vaccinerade bygger på beräkning av befolkning per den 31/12 2020. Baserat på den tidpunkten är det 1 869 079 personer i Stockholms län som ska erbjudas vaccination.

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:

Andel dos 1: 73,8, procent 
Andel dos 2: 46,9 procent

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 71,0 procent 
Andel dos 2: 45,7 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 93,9 procent 
Dos 2: 88,2 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 92,7 procent
Dos 2: 88,6 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 91,1 procent
Dos 2: 87,3 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 86,9 procent
Dos 2: 82,4 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 83,6 procent
Dos 2: 77,3 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 88,4 procent
Dos 2: 83,7 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 84,5 procent
Dos 2: 78,5 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 83,9 procent
Dos 2: 76,4 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 81,9 procent
Dos 2: 71,4 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 78,6 procent
Dos 2: 57,3 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 71,8 procent
Dos 2: 31,4 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 64,9 procent
Dos 2: 14,6 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 55,9 procent
Dos 2:  8,7 procent

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 44,5 procent
Dos 2: 6,4 procent

Så här rapporterar vi under sommaren 2021

Precis som tidigare somrar kommer läget i vården redovisas på fredagar och på tisdagar kommer vi rapportera om det aktuella covid-19 läget. Under sommaren kommer vi inte ha dagslägesrapporter på måndagar, onsdagar och torsdagar som tidigare under året.