Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den 5 juli upphörde Region Stockholms allmänna besöksförbud vid sjukhus och andra vårdverksamheter i att gälla. Besöksförbudet ersattes av lokala besöksrestriktioner. Nu finns en affisch som informerar om lokala besöksrestriktioner översatt på elva språk: svenska, arabiska, engelska, finska, persiska, polska, ryska, somaliska, spanska, tigrinja och turkiska.

Affischen finns i A3- och A4-format och passar för att sättas upp vid till exempel ingången till en mottagning, enhet eller avdelning.

Affisch om lokala besöksrestriktioner

Besöksförbud ersätts med lokala restriktioner för besök

23 juni, 2021

Den 5 juli upphör beslutet om allmänt besöksförbud vid sjukhus och andra vårdverksamheter i Region Stockholm att gälla.