Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Kampanjen ”Testa dig – skydda dig” pågår på Facebook och Instagram under vecka 30 – 35 med hänvisningar till någon av länets mottagningar för sexuell hälsa för provtagning.

Eventuellt kommer även andra mottagningar uppleva ökad efterfrågan på STI-provtagning, vilket ingår också i husläkarmottagningarnas grunduppdrag. Var då uppmärksam på att sexuellt överförda infektioner många gånger inte ger symtom, att provtagning kan vara berättigat enbart på grund av att patienten har haft oskyddat sex med en ny partner och bör föregås av sexualanamnes.

För klamydia och gonorré kan prov från svalg och/eller rektum också behövas förutom genitala prover/urinprov. Infektioner i hals och ändtarm upptäcks inte om man enbart tar urinprov/genitalt prov.

Preventhiv är ett nätverk för organisationer som arbetar för sexuell hälsa bland män som har sex med män och består av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Stockholm, Smittskydd Stockholm, Venhälsan Södersjukhuset, Infektionsmottagning 2 Huddinge sjukhus, RFSL, RFSL Stockholm, RFSL Ungdom, Posithiva gruppen och Noaks Ark.

 

Sexuellt överförda infektioner - lathund för provtagning

Schema över vilka prover som kan tas beroende på sexualanamnes.

Sexuellt överförda infektioner - frågemall

Hjälpfrågor för att ta upp sexualanamnes inför provtagning.