Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den nya rekommendationen gäller liksom tidigare för all personal och alla studenter inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt tandvård. 

Fortsätt använda munskydd i utrymmen där patienter vistas  

Kirurgiskt munskydd IIR ska fortsatt användas i alla utrymmen där patienter vistas och i personalutrymmen där det inte går att hålla två meters avstånd. Rekommendationen gäller oavsett om medarbetare och/eller patient är vaccinerad eller inte. 

Lättnader inom vård och omsorg sker stegvis 

Lättnader i regionens rekommendationer sker stegvis, i enlighet med Folkhälsomyndighetens inriktning för smittförebyggande åtgärder inom vård och omsorg. En viktig aspekt vid en stegvis nedtrappning är att det ska finnas beredskap för att återinföra smittskyddsåtgärder när behov uppstår. Vägledande är att försiktighetsprincipen råder. Invånare ska känna sig trygga när de söker vård och de sköraste patienterna skyddas.   

Mer information 

Den nya rekommendationen gäller från och med den 15 juli. 

Covid-19 - Source control för personal inom vård och omsorg

Personal rekommenderas att använda vätskeresistent kirurgiskt munskydd IIR. Gäller från 15 juli 2021.

Smittförebyggande vård under pandemin

Information om hur du som vårdgivare kan erbjuda smittsäker vård som får patienter att känna trygghet och våga söka vård under covid-19-pandemin.