Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Arbetsgivare uppmanas att efter riskbedömning följa Arbetsmiljöverkets rekommendation för arbetstagare i lokaler som räknas som någon annans hem, där brukaren eller dennes anhöriga har misstänkt eller bekräftad covid-19. Vikten av att vädra för god ventilation betonas också i rekommendationen.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, inkluderas LSS-boenden och SÄBO i rekommendationen och endast andningsskydd utan ventil uppfyller de krav myndigheterna anger.

Mer information

Arbetsmiljöverket rekommendation gäller från den 7 maj 2021.