Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I och med att Husläkarmottagningen Telegrafen nu öppnar för vaccination i fas 4 finns i Region Stockholm 31 vaccinationsmottagningar spridda över länet. Utöver vaccinationsmottagningarna vaccineras det också via fyra vaccinbussar samt genom vårdcentraler och vissa akutsjukhus.

- Det är viktigt att vaccinationer mot covid-19 är tillgängliga runt om i länet och därför öppnar vi nu en mottagning i Nynäshamn som vaccinerar allmänheten och personer som är födda 1986 och tidigare, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm, och fortsätter:

- Vi fortsätter det höga tempot i vaccinationerna och har nu vaccinerat över 55 procent av länets invånare med en första dos. För att hålla uppe det höga tempot planerar vi också för ytterligare vaccinationsmottagningar.

Aktuell information vaccinationsmottagningar och vaccination mot covid-19 finns på 1177.se.