Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Databasen SmiNet är igång igen efter nedstängningen förra veckan. Laboratorierna kan göra anmälningar via överföring från sina laboratoriedata-system och Smittskydd Stockholm och Folkhälsomyndigheten kan arbeta i systemet och ta emot de anmälningar som kommer in.

Kliniska smittskyddsanmälningar i inloggat läge via webbformuläret går att göra elektroniskt.

Möjligheten att i oinloggat läge fylla i en klinisk smittskyddsanmälan och skriva ut den för att skicka in med post finns för tillfället inte, men en tillfällig alternativ lösning för detta finns tillgänglig, via www.sminet.se.

Information finns även på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kontakt med Smittskydd Stockholm