Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Databasen SmiNet är delvis igång igen efter nedstängningen förra veckan. De flesta laboratorierna kan göra anmälningar via överföring från sina laboratoriedata-system och Smittskydd Stockholm och Folkhälsomyndigheten kan arbeta i systemet och ta emot de anmälningar som kommer in.

Kliniska smittskyddsanmälningar i inloggat läge via webbformuläret går nu åter att göra elektroniskt. Dock går det inte att därefter skapa och skriva ut en pdf-version av anmälan för att scanna in i journalen. När detta inte går är det viktigt att givna förhållningsregler dokumenteras i journalen, samt att dokumentera i journalen att elektronisk smittskyddsanmälan är gjord.

Möjligheten att i oinloggat läge fylla i och skriva ut en blankett finns för tillfället inte, men däremot finns en tillfällig alternativ lösning tillgänglig via sminet.se.

Vårdgivare uppmanas nu att göra de kliniska smittskyddsanmälningar som inte kunnat göras senaste dagarna.

Kontakta Smittskydd Stockholm på telefon 08-123 143 00 om information finns som snarast behöver komma till smittskyddsläkarens kännedom.

Information finns även på Folkhälsomyndighetens webbplats.