Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Övergripande har dokumentet gjorts mera överskådligt genom förändringar av text och bild. Vårdsituationer har tydliggjorts och ett nytt avsnitt om vård i hemmiljö har lagts till, i enlighet med Arbetsmiljöverkets rekommendationer om andningsskydd i hemmiljö från den 7 maj 2021.

Mer information

Omhändertagande av patient vid misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion

Instruktioner om skyddsutrustning och basala hygienrutiner för olika vårdmoment. Reviderat 7 juni 2021.

Justerade riktlinjer för andningsskydd i hemmiljö

03 juni, 2021

Gäller vid misstänkt eller bekräftad covid-19.

Covid-19 - Corona virusinfektion

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.