Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vid receptförnyelse via 1177 Vårdguidens e-tjänster är det möjligt för invånare att lämna samtycke till att vårdgivare får ta del av uppgifter i läkemedelslistan. Standardärendetypen förnya recept har i samband med lagändringen fått ny rubrik så att godkännandet avser nationella läkemedelslistan istället för läkemedelsförteckningen.

Det finns två sätt för mottagningar som använder standardärendetyp förnya recept att ta del av uppdateringen:

  1. Ladda ner den uppdaterade regionala mallen (sök på Stockholm i ärendetyperna) på nytt. Mottagningens nuvarande mall kommer inte per automatik att uppdateras.
  2. Uppdatera rubriken i era befintliga mallar från läkemedelsförteckningen till nationella läkemedelslistan.

Behöver du hjälp så kontakta Inera. Klicka på länken för mer information 
Felanmälan och användarstöd - Inera