Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Värmeböljor kan leda till hälsoproblem och ökat antal dödsfall, speciellt hos de äldre i befolkningen. Personer inom riskgrupper behöver särskilt beaktas med tanke på påverkan av värmen. Upplevelse och förmåga att klara av värmen är individuell.

Handlingsplan värmebölja vänder sig till medarbetare inom hälso- och sjukvård. Exempel på vårdområden är sluten akutsjukvård, geriatrisk och psykiatrisk vård men även särskilda boenden och hemsjukvård. Handlingsplanen beskriver effekter av värmebölja/höga temperaturer samt hantering av dessa. Vidare finns checklistor, allmänna och specifika råd. Handlingsplanen kan kompletteras med en beredskapsplan för att beskriva mer detaljerade åtgärder.

Handlingsplan värmebölja - hälso- och sjukvård 2020

Handlingsplanen beskriver effekter och förslag på åtgärder för hälso- och sjukvården i vid värmebölja samt ger vägledning vid en långvarig situation med höga temperaturer.

Handlingsplan värmebölja - hälso- och sjukvård 2020 - kortversion

En kortare version av handlingsplanen som beskriver effekter och förslag på åtgärder för hälso- och sjukvården i vid värmebölja samt ger vägledning vid en långvarig situation med höga temperaturer.